Р Е Г Л А М Е Н Т
Седми международен детски фестивал на изкуствата на английски език
и детското творчество
„Светът в детските длани”- Балчик’2015
4 – 10 юли 2015 г.


Девиз на фестивала: ”Ние сме различни - в това е нашето богатство,
Ние сме заедно - в това е нашата сила”.

Организатори на фестивала:
Община Балчик, Отдел на образованието и хуманитарните дейности, Народно читалище „Паисий Хилендарски” гр. Балчик , Светлана Атанасова -преподавател в частна английска школа.
Цели на фестивала:
1. Развитие на културните връзки между различните държави чрез английския език.
2. Повишение на интереса на учениците към английския език чрез развитието и демонстрация на техните творчески умения и талант.
3. Обмяна на опит на нови творчески методи на преподаване на английски език като чужд сред преподавателите от различни европейски държави.
Задачи на фестивала: 
1. Запознаване с културата, литературата и историята на Англия и англоезичните държави.
2. Демонстрация на ниво на владеене на езика, съответстващо на възрастта на участниците чрез избрания от преподавателя начин.
3. Мотивиране на учениците да повишават нивото си на владеене на езика.
4. Да дадем възможност и да вдъхновим участниците във фестивала да изразят умението и способността си да работят в екип.
5. Да развием толерантност и дружеско отношение един към друг у децата със средствата на английския език.
Участници във фестивала:
Детски колективи, изучаващи английски език като чужд в общински или държавни училища, частни школи, езикови центрове, танцови школи, мажоретни състави.
Възраст: I категория - от 8 до 11 години
               II категория - от 12 до 14 години
               III категория - от 15 до 17 години
Номинации - 1. Сценично изкуство на английски език 2. Вокал 3. Рецитиране 4.Хореография 5. Фолклор 6. Сценично изкуство на роден език
Съдържание:
1.Сценично изкуство: Канят се за участие: колективи на общообразователни училища, езикови школи, детски театрални школи. Колективите – участници представят откъси от произведение на англоезични или англоговорящи народи, скечове, анекдот, приказка на англоезични народи. Представлението може да бъде в литературно-музикална, театрална или друга форма. Възможно е и използването на вокал, танци светлинни и музикални ефекти и технически средства. Представлението на роден език е завършено произведение до 45 минути.
2. Вокал Канят се за участие солисти, дуети, ансамбли, представящи жанровете джаз, поп, рок, академичен вокал, авторска песен на английски език.
3. Рецитиране Канят се за участие възпитаници на общообразователни училища, езикови школи, детски театрални школи. Индивидуални участници могат да декламират стихове на английски или англоговорящи автори.
4. Хореография Канят се за участие хореографски колективи представящи жанровете детски танц, класически танц, съвременен танц, джаз-модерн и други направления на съвременната хореография. Всеки колектив представя 1 или 2 произведения в съответната възрастова категория. Продължителност на един танц не повече от 3,5 минути.
5. Фолклор. Народи. Култури. Традиции. Традиционните културни особености на танците трябва да бъдат представени с кратки коментари или презентации на английски език.
Оценъчен лист, критерии:
- Правилно произношение и интонация;
- Знание и употреба на езика, съответстващи на възрастта на участниците;
- Степен на емоционалното въздействие на представлението върху зрителите;
- Артистизъм
- Цялостно разгръщане на образа
- Професионализъм
- Художествен вкус
- Оригиналност на композицията;
- Вокално майсторство;
- Съответствие на представленията на дадения проект;
- Художествена стойност на танцовата композиция;
- Ниво на техниката на изпълнение;
- Оригиналност на постановката;
Награждаване на участниците във фестивала:
По резултатите в съответствие с решението на журито в една номинация на участниците на фестивала се присъжда първо, второ и трето място. Всеки участник получава диплом и сувенир. В рамките на фестивала всеки колектив трябва да бъде готов да участва в:
1. Откриване на фестивала
2. Конкурсната програма
3. Съвместни мероприятия
4. Подготовка на вечери на запознанствата с културата на държавите – участнички във фестивала.

Организационни изисквания:
1. Организациите, физическите лица, делегиращи участниците носят отговорност за разходите по пътуването, пребиваването и храненето през целия период на фестивала.
2. Колективите трябва да имат съответния брой съпровождащи лица, гарантиращи безопасността на децата.
           
ПРЕДВАРИТЕЛНА(ПРИМЕРНА) ПРОГРАМА НА ФЕСТИВАЛА:

Първи ден - 04.07.15 Пристигане на участниците в град Балчик. Настаняване.
Втори ден - 05.07.15 Тържествено откриване на фестивала.
Трети ден - 06.07.15 Конкурсна програма - 10:00 часа
Четвърти ден - 07.07.15 Конкурсна програма - 10:00 часа
Пети ден - 08.07.15 Конкурсна програма - 10:00 часа
Шести ден - 09.07.15 Свободно време. Детско парти - "Ден на дружбата"
Седми ден - 10.07.15 Закриване на фестивала. Награждаване. Коктейл за ръководителите на групите.

Цена на програмата:

Относно стойността на програмата, моля свържете се с нас по електронната поща.
Заявката за участие изпратете до 30.05.2015 година.

Контакти:
тел.: 0887464748 - Светлана Атанасова 057976204 - Светлана Атанасова Факс: 057975204
e-mail: director@festivalbalchik.com

 


ОБЩУВАЙТЕ С НАС

Gtalk Skype: festivalbalchik

Yahoo Facebook: Festivalbalchik

 

 

ЗА КОНТАКТИ

Call От чужбина : +359 887464748

email От България: 0887464748

emailЕл. поща: director@festivalbalchik.com

 

АДРЕС

Етаж 1

Ж.к. "Балик", блок 35

Балчик, Област Добрич

България, Балчик - 9600